Πρόγραμμα Mediterra 2012

Το 2012, το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM) γιόρτασε την πεντηκοστή επέτειο του με την έκδοση του «Mediterra 2012», το οποίο λαμβάνει υπόψη το κινητήριο δυναμικό της Μεσογειακής Διατροφής ως η βάση και προτείνει μια πολυδιάστατη πρωτοβουλία που περιλαμβάνει κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία, θέματα υγείας, οικολογίας, επιχειρήσεων και γεωοικονομίας, και πρωτοβουλίες πολιτών.

Οι καταναλωτές από τις χώρες της Μεσογείου έχουν σταδιακά αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες, όπως αυτοί έχουν εδραιωθεί υπό τη δυναμική της αστικοποίησης και της παγκοσμιότητες του αγροτικού εμπορίου. Αυτοί λίγο ή πολύ ακολουθούν τη Μεσογειακή Διατροφή, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τα θεμέλια της ταυτότητας τους και είναι ένα από τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της περιοχής. Οι πιέσεις στους φυσικούς πόρους και η αναγκαιότητα για καινούριους ιδιωτικούς φορείς συμβάλλουν στην πολυπλοκότητα των θεμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή.

Ήδη όσο αφορά το αντικείμενο του παγκόσμιου κοινωνικού, πολιτιστικού και επιστημονικού διαλόγου και έρευνας, η Μεσογειακή Διατροφή χρίζει επανεξέτασης από πολιτική σκοπιά δεδομένης της αυξανόμενης πληροφόρηση του κοινού για τη στρατηγική διάσταση του αγροτικού τομέα και το σημαντικό ρόλο που παίζει η παραγωγή των τροφίμων στη σταθερότητα και την ανάπτυξη των κοινωνιών. Η συγκεκριμένη διατροφή, της οποίας η προστασία της υγείας έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως και την οποία η UNESCO έχει συμπεριλάβει στη λίστα της ως μέρος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εγείρει τώρα ερωτήματα σε πεδία σχετικά με την υπευθυνότητα προς το περιβάλλον και τις πολιτικές δράσεις που θα προωθήσουν όλο και περισσότερο τη συνεργασία με άλλες περιοχές.

 


Το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM) ιδρύθηκε το 1962 υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD). Το CIHEAM είναι ένας διακρατικός οργανισμός που συμπεριλαμβάνει 13 χώρες-μέλη από τη Μεσόγειο Θάλασσα (Αλβανία, Αλγερία, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία).

Το CIHEAM αποτελείται από 4 Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα (ΜΑΙ) που βρίσκονται στο Μπάρι (Ιταλία), Χανιά (Ελλάδα), Μονπελιέ (Γαλλία) και Σαραγκόσα (Ισπανία), και τη Γενική Γραμματεία που βρίσκεται στο Παρίσι.

Επιδιώκοντας τις τρεις κύριες συμπληρωματικές αποστολές (εξειδικευμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, δικτυωμένη έρευνα και διευκόλυνση του διαλόγου σε όλη την περιοχή), το CIHEAM έχει εδραιωθεί ως μια αρχή στα πεδία δραστηριότητας του: η Μεσογειακή Γεωπονία, η ανάπτυξη τροφίμων και αγροτικής αειφόρου καλλιέργειας.

 

 

 

Google analytics code maybe ?