Το παράρτημα του CIHEAM στο Μπάρι της Ιταλίας μαζί με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2010 ένα φιλόδοξο και πολυπρόσωπο πρόγραμμα συνεργασία σχετικά με τη βιωσιμότητα συστημάτων τροφίμων και αειφόρων διατροφών στην περιοχή της Μεσογείου. Η Μεσογειακή Διατροφή εξετάζεται από το CIHEAM στο Μπάρι και τη FAO ως μια μελέτη περίπτωσης για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των διατροφικών προτύπων στην περιοχή της Μεσογείου.

Η κοινή οργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου σχετικά με τους «Οδηγούς για τη Βιωσιμότητα της Μεσογειακής Διατροφής» (Νοέμβριος 2011, Μπάρι Ιταλίας) και το Διεθνές Σεμινάριο σχετικά με τη «Βιωσιμότητα των Συστημάτων Τροφίμων στην περιοχή της Μεσογείου» με αφορμή την 9η συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στο CIHEAM, που πραγματοποιήθηκε στο Σεπτέμβριο του 2012 στη Μάλτα, αναπαρέστησε τα σημαντικά ορόσημα αυτής της δυνατής συνεργασίας.

Ένα επιπλέον αντίστοιχο βήμα για αυτή τη συνεργασία ήταν η κοινή παρουσίαση της Λευκής Βίβλου με θέμα «Τα Μεσογειακά Διατροφικά Πρότυπα: η διατροφή, το περιβάλλον, η κοινωνία, η οικονομία και η υγεία» της πέμπτης θεματικής προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης EXPO2015 που θα γίνει στο Μιλάνο.

Λευκή Βίβλος

Google analytics code maybe ?