4η Διακυβερνητική Συνάντηση μεταξύ των αντίστοιχων Υπουργείων και Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη διασφάλιση και διάδοση της Μεσογειακής Διατροφής

Συμπεράσματα

Μετά την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής (ΜΔ) στην Αντιπροσωπευτική Λίστα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και της μετέπειτα διαδικασία μεγιστοποίησης, αντιπρόσωποι από έξι χώρες (Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) συναντήθηκαν στις 28-29 Απριλίου 2014, στον Αγρό στην Κύπρο.

Δεδομένης της προηγούμενης συμφωνίας στο Μαρόκο με την απόφαση της πλειοψηφίας της ομάδας στην προηγούμενη συνάντηση, οι αντιπροσωπείες ενέκριναν τα ακόλουθα:

 • Σύμφωνα με το συνέδριο της UNESCO που πραγματοποιήθηκε το 2003, η ομάδα της Μεσογειακής Διατροφής επανέλαβε την αναγκαιότητα για την προώθηση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στη διασφάλιση και διάδοση όλων των σημείων της ΜΔ.
 • Από την 1η Μαΐου 2014 μέχρι την 30η Απριλίου 2015, η Ελλάδα αναλαμβάνει το συντονισμό των συμμετεχόντων χωρών στην εγγραφή της ΜΔ στην Αντιπροσωπευτική Λίστα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Από την 1η Μαΐου 2015 μέχρι την 30η Απριλίου 2016, η Ιταλία παίρνει τη σκυτάλη από την Ελλάδα ως το Συντονιστικό Όργανο.
 • Κάθε χώρα που είναι το συντονιστικό όργανο θα υποδέχεται την ετήσια συνάντηση των ομάδων.
 • Η ομάδα υιοθέτησε το ακόλουθο λογότυπο που προτάθηκε και δημιουργήθηκε από την Πορτογαλία:

                            

 • Η ομάδα συμφώνησε στα ακόλουθα σημεία:
 • Εξερεύνηση πιθανοτήτων για ευρωπαϊκή επιχορήγηση με σκοπό την υποστήριξη μελλοντικών κοινών προγραμμάτων, τα οποία θα συντονίζονται από την τρέχουσα Συντονίστρια χώρα.
 • Δημιουργία διαδικτυακών εγκαταστάσεων (ιστοσελίδα και δίκτυο κοινωνικής συζήτησης), που θα συντονίζονται από την Ελλάδα.
 • Ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη Λευκή Βίβλο της ΜΔ, που θα συντονίζεται από την Ιταλία.
 • Θέσπιση της 16ης Δεκεμβρίου ως η εμβληματική ημέρα για τη ΜΔ για τις 7 χώρες.
 • Προετοιμασία της πρότασης για την ετήσια εκδήλωση της ΜΔ από την Κύπρο και την Πορτογαλία.

Ημερολόγιο

 • Αρχή γενομένης την 15η Μαΐου, κάθε χώρα οφείλει να επικοινωνεί με ένα ή δύο κομβικά σημεία στο εξής email: ax5u008@minagric.gr
 • Μέχρι το τέλος Ιουνίου, η Ελλάδα οφείλει να στείλει στα Σημεία Επικοινωνίας ένα σχεδιάγραμμα πλαισίου με όλα τα πεδία που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα.
 • Δημιουργία μιας κλειστής ομάδας σε ένα κοινωνικό δίκτυο για σκοπούς συζήτησης μέχρι το τέλος Μαΐου.
 • Μέχρι το τέλος Ιουνίου, η Κύπρος και η Πορτογαλία να έχουν στείλει στο Συντονιστή ένα σχεδιάγραμμα της πρότασης για την ετήσια εκδήλωση.
 • Ο συντονιστής θα ενημερώσει τα Υπουργεία και την Εμβληματική Κοινότητα του Μαρόκου για τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Οι συμμετέχουσες εμβληματικές κοινότητες παρουσίασαν το ακόλουθο:

http://mediterradiet.org/activities/outcomes_agros/presentations

 

Google analytics code maybe ?