Συμπεράσματα από την 5η Διακυβερνητική Συνάντηση

Η 5η Διακυβερνητική Συνάντηση του δικτύου των 7 χωρών που είναι εγγεγραμμένες στη Μεσογειακή Διατροφή σύμφωνα με την Αντιπροσωπευτική Λίστα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO πραγματοποιήθηκε επιτυχώς τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 υπό το συντονισμό της Ελλάδας. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Οι αντιπρόσωποι από τα αντίστοιχα Υπουργεία της Κροατίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, μαζί με τους Δημάρχους των Εμβληματικών Κοινοτήτων ήταν παρόντες. Οι αντιπρόσωποι της Κύπρου και του Μαρόκου δεν παρευρίσκοντο.

Η συνάντηση άρχισε με ένα ευχαριστήριο χαιρετισμό στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, τον Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τον πρώην Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γενικό Διευθυντή του Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης του Υπουργείου, Δρ. Κ. Αγγελάκη.

Ο αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στο Υπουργείο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της θητείας της Ελλάδα για να οριστεί ένα σημείο συντονισμού που θα φιλοξενείται στην Ελλάδα για τον πρώτο χρόνο (1 Μαΐου 2014 – 30 Απριλίου 2015), αναφερόμενος στο δίκτυο των 7 χωρών. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και η παρουσίαση της δουλειάς που έγινε από το Υπουργείο κατά τη διάρκεια που αυτό ήταν υπεύθυνο για το συντονισμό του προγράμματος. Η ελληνική πρόταση αφορούσε το διορισμό ενός σώματος με τη δομή του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός συντονιστικού οργάνου, με κανένα επιπλέον κόστος για τα κράτη-μέλη.

Η ελληνική Συντονιστική ομάδα παρουσίασε αναλυτικά μια σειρά παρουσιάσεων της δουλειάς που έχει πραγματοποιηθεί όλο τον προηγούμενο χρόνο.

Ο Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης, Διευθυντής του CIHEAM-ΜΑΙΧ, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου το ΜΑΙΧ εργάστηκε στη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας «www.mediterradiet.org” για τη Μεσογειακή Διατροφή, των 3 μηνιαίων Ενημερωτικών Φυλλαδίων, και υπέβαλε την έγκριση της πρότασης για το ερευνητικό πρόγραμμα «EDUTERRA» υπό την αιγίδα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Ο δήμαρχος του Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ανακοίνωσε την οργάνωση της εκδήλωσης για τη Μεσογειακή Διατροφή στην Κορώνη στις 16-18 Ιουλίου 2015, και προσκάλεσε όλους τους παρευρισκομένους να συμμετάσχουν προς ένα κοινό στόχο για ενίσχυσης του διαλόγου και των συνεργειών τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Οι αντιπρόσωποι όλων των συμμετεχόντων χωρών ανέφεραν τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν κατά την περίοδο Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015.

Παρουσίαση της Ισπανικής Αντιπροσωπείας

Παρουσίαση της Πορτογαλικής Αντιπροσωπείας

Παρουσίαση της Κροατικής Αντιπροσωπείας

Οι Ιταλοί αντιπρόσωποι παρουσίασαν την πρόταση για τον Ιταλικό Συντονισμό κατά τη διάρκεια Μαΐου 2015 – Απριλίου 2016, και ανακοίνωσε την εβδομάδα Μεσογειακής Διατροφής (14-20 Σεπτεμβρίου) που θα λάβει χώρα στο EXPO15 στο Μιλάνο. Στην εμπορική έκθεση, θα υπάρχει ειδικός χώρος και χρόνος για κάθε κοινότητα ώστε να παρουσιαστούν οι προωθητικές ενέργειες για τη Μεσογειακή Διατροφή.

Παρουσίαση της Ιταλικής Αντιπροσωπείας

Ο δήμαρχος της Pollica, κ. Pisani, περιέγραψε τις εγκαταστάσεις του KIP Pavillon EXPO2015, όπου η εβδομάδα Μεσογειακής Δίαιτας θα λάβει χώρα.

Συμπεράσματα

Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους συμμετέχοντες ότι το CIHEAM-ΜΑΙΧ θα συνεχίσει το ρόλο του στο συντονισμό των συνεισφορών των μελών κρατών για τη βελτίωση της ιστοσελίδας και τη συνέχιση των ενημερωτικών φυλλαδίων. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η Ιταλία θα δημιουργήσει και θα στείλει ένα προσχέδιο πλαισίου που αφορά τη «Λευκή Βίβλος» για τη Μεσογειακή Διατροφή, μια δέσμευση που αποφασίστηκε στην προηγούμενη συνάντηση. Οι χώρες θα κληθούν να στείλουν σχόλια και παρατηρήσεις που θα αντανακλούν μια κοινή Στρατηγική για τη Μεσογειακή Διατροφή.

Βάση της προηγούμενης Διακυβερνητικής συνάντησης που έγινε στις 28-29 Απριλίου 2014 στην Κύπρο, η Ιταλία ανέλαβε το συντονισμό του δικτύου των 7 χωρών αρχή γενομένης την 1η Μαΐου 2015 μέχρι τις 30 Απριλίου 2016.

Τέλος, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν ομόφωνα ότι η Πορτογαλία θα αναλάβει χρέη συντονιστή αμέσως μετά την Ιταλία.

Η συνάντηση τελείωσε με φωτογράφιση όλων των συμμετεχόντων.

Google analytics code maybe ?