Δραστηριότητες

Δραστηριότητες των Εμβληματικών Κοινοτήτων που συνηγορούν στην προστασία και την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στις νεότερες γενιές.

Δραστηριότητες μέσα ή/και έξω από κάθε μια από τις επτά χώρες που συμμετέχουν

 • Ένα συνέδριο που οργανώνεται κάθε δύο χρόνια από τους αρμόδιους φορείς σε συνεργασία με μια διαφορετική περιοχή/πόλη, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει σεμινάρια, μαθήματα μαγειρικής βασισμένα στις Μεσογειακές κουζίνες από παγκοσμίως καταξιωμένους σεφ, πάγκους με σχετικά προϊόντα γευσιγνωσίας, και παράλληλα περιβαλλοντικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως: εκθέσεις ζωγραφικής, παραδοσιακούς χορούς, αναπαράσταση παραδόσεων και εθίμων κ.ά. βασισμένα στη Μεσογειακή Διατροφή. Συνιστάται το συνέδριο να έχει ένα ειδικό θέμα μέσα στα πρότυπα της Μεσογειακής Διατροφής.
 • Οργάνωση της ετήσιας γιορτής της Μεσογειακής Διατροφής στις Εμβληματικές Κοινότητες με συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις παραδοσιακών τοπικών αγροτικών προϊόντων, επίσημες συναντήσεις αντιπροσώπων από τις Εμβληματικές Κοινότητες, τελετή απονομής του Νέου Πρεσβευτή της Μεσογειακής Διατροφής της χρονιάς, κ.ά.
 • Ενίσχυση άλλων κοινοτήτων για υποστήριξη και βοήθεια στη συμμετοχή στο δίκτυπ των Εμβληματικών Κοινοτήτων της Μεσογειακής Διατροφής.
 • Τοπικές εκδηλώσεις για την προώθηση Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Οι εκδηλώσεις θα έχουν πολιτιστικό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ ειδική έμφαση θα δίνεται στη Μεσογειακή γαστρονομία.
 • Συνεργασία με γυναικείους συνεταιρισμούς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κι άλλους οργανισμούς με σχετικές δραστηριότητες.
 • Εύρεση δράσεων διαφήμισης χωρίς κόστος.
 • Ευαισθητοποίηση μέσω συμμετοχής σε σχετικές εκδηλώσεις, οι οποίες να είναι σχετικές με τη Μεσογειακή Διατροφή.
 • Εύρεση χορηγιών από οργανισμούς με σχετικές δραστηριότητες, ΜΚΟ και εταιρείες σχετικές με την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Συνεργασία με λοιπά Υπουργεία (συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων Υγείας, Περιβάλλοντος, Παιδείας, κ.ά.), με σκοπό την ίδρυση και τη βελτίωση πρωτοβουλιών για τη Μεσογειακή Διατροφή ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού.
 • Συνεργασία με διάσημες λέσχες αρχιμαγείρων, με σκοπό την οργάνωση εκδηλώσεων σε υποκαταστήματα τους στο εξωτερικό, σε συνεργασία πάντα με τις Πρεσβείες και τα Υπουργεία. Τέτοιες εκδηλώσεις συνίσταται να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε τακτική βάση ή δύο φορές το χρόνο.
 • Εγκαθίδρυση της παρουσίας μιας κοινής στάσης (από τις 7 χώρες) για τη Μεσογειακή Διατροφή σε τουλάχιστον μια ή δύο κύριες εκδηλώσεις τροφίμων στην Ευρώπη (EXPO, SIAL, ANUGA, κ.ά).
 • Εύρεση ποικίλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα για την έρευνα και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων ποιότητας, για την υποβολή κοινών διακρατικών προτάσεων, κ.ά.
 • Παρουσίαση των υπαρχόντων DVD για τη Μεσογειακή Διατροφή (του αρχείου εγγραφής) σε σχετικές δραστηριότητες προώθησης υπό την οργάνωση των Υπουργείων, Πρεσβειών κ.ά.
 • Συνεργασία με σχετικά πολιτιστικά δίκτυα, όπως οι «Δρόμοι Κρασιού», «Δρόμοι Ελιάς», μουσεία, κ.ά., ειδικά σε θέματα προώθησης αγροτικής ανάπτυξης, με σκοπό τη λειτουργία κοινών εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
 • Λήψη αποφάσεων και δράσεων για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής ως ένα φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό πρότυπο.
Google analytics code maybe ?