Η Μεσογειακή Διατροφή       

Η Μεσογειακή Διατροφή - από την ελληνική λέξη, δίαιτα τρόπος ζωής - είναι μια κοινωνική πρακτική που βασίζεται σε ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, πρακτικών και παραδόσεων που ξεκινούν από τη γη, το αγροτικό τοπίο και φτάνουν μέχρι το τραπέζι, περιλαμβάνοντας τις καλλιέργειες, τη συγκομιδή, την αλιεία, τη διατήρηση, τη μεταποίηση, την προετοιμασία και, ιδιαίτερα, την κατανάλωση του φαγητού. Αυτή η πρακτική, που αναδημιουργείται συνεχώς μέσα και από τις κοινότητες των τεσσάρων κρατών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εποχικότητα, τη φύση, θρησκευτικές, τελετουργικές και εθιμικές πρακτικές.

Η Μεσογειακή Διατροφή, ως ένας μοναδικός τρόπος ζωής, που καθορίζεται από τις κλιματικές ιδιομορφίες και τη Μεσόγειο, εκδηλώνεται επίσης μέσω σχετικών εορτών και εκδηλώσεων. Αυτές οι εκδηλώσεις έχουν γίνει συνώνυμες με την αμοιβαία αναγνώριση, τη φιλοξενία, την καλή γειτονίας μεταξύ των χωρών, τη φιλική ατμόσφαιρα και τα γλέντια, τη μεταβίβαση όλων αυτών από γενιά σε γενιά και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Γνωρίζοντας όλα αυτά, μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αυτές οι κοινότητες σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, αλλά και οι άνθρωποι της Μεσογείου πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτύξει την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα, να θυμηθούν τις ρίζες τους και από πού προέρχονται, αλλά και πώς θα συνεχίσουν αυτήν την κληρονομιά στις επόμενες γενιές, επιτρέποντας τους με αυτό τον τρόπο να αναγνωρίσουν αυτό το στοιχείο ως ένα απαραίτητο κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτοί μοιράζονται.

 

Google analytics code maybe ?