• Slider_1
  • Slider_2
  • Slider_3
  • Slider_4

 


Highlights

img

Details


Εμβληματικές Κοινότητες


img

Η Μεσογειακή Διατροφή

Η Μεσογειακή Διατροφή - από την ελληνική λέξη, δίαιτα τρόπος ζωής - είναι μια κοινωνική πρακτική που βασίζεται σε ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, πρακτικών και παραδόσεων που ξεκινούν από τη γη, το αγροτικό τοπίο και φτάνουν μέχρι το τραπέζι, περιλαμβάνοντας τις καλλιέργειες, τη συγκομιδή, την αλιεία, τη διατήρηση, τη μεταποίηση, την προετοιμασία και, ιδιαίτερα, την κατανάλωση του φαγητού. Αυτή η πρακτική, που αναδημιουργείται συνεχώς μέσα και από τις κοινότητες των τεσσάρων κρατών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εποχικότητα, τη φύση, θρησκευτικές, τελετουργικές και εθιμικές πρακτικές.

Google analytics code maybe ?